1997


2º TOUR POR ANDALUCÍA

5-Integrantes:
- Insolventes: Preso, Agus, Murphy (medicina).
- Pardillos: Polilla, Victor.

Medio de transporte:
Coche propio.

10 días de viaje